We a good story
Quick delivery in the UK

Books by Christian Ydesen

Filter
Filter
Sort bySort Popular
 • - 1920-1970
  by Anette Faye Jacobsen, Anne Katrine Gjerløff, Ellen Nørgaard & et al.
  £16.49

  Da skolen blev sin egen. 1920-1970 handler om en tid, hvor folkeskolen blev den fælles skole for langt de fleste børn, og hvor stadig flere elever fortsatte deres skolegang efter 7. klasse. Nye reformpædagogiske ideer om en skole med barnet i centrum og en mindre autoritær lærerrolle tonede frem i skyggen af de to verdenskrige, men mange steder forandrede skolens hverdag sig kun lidt. I takt med at land blev til by, økonomien blev bedre, og de nye ideer fik øget gennemslagskraft, begyndte undervisnings- og omgangsformer dog at ændre sig - og spanskrøret blev afskaffet. Kirkens århundredlange indflydelse på skolen svandt gradvist, mens nye psykologiske ekspertgrupper kom til. Med dem fulgte en udbygget særundervisning til de svageste elever. Sammen med periodens mange skoleforsøg og en længere og mere akademisk læreruddannelse skabte det en egen respekt om skolen. Andre kræfter skubbede også på udviklingen, hvad enten det var forældre, der ønskede mere uddannelse til deres børn, eller erhvervsliv og politikere, som talte for intelligensreservernes mobilisering i vækstens, velfærdens og demokratiets navn.

 • - A Critical Policy Study on Talent
  by Annette Rasmussen & Christian Ydesen
  £41.49

  This book critically analyses the current education political strategy of cultivating excellence in education.

 • by Christian Ydesen, Alison L. Milner, Tali Aderet-German, et al.
  £94.99

  This book brings together policymaker and practitioner knowledge, experiences, and perspectives on the interaction between the assessment and inclusion agenda to the fore. The book¿s analysis is built on comparative qualitative data from five different countries on four continents: Argentina, China, Denmark, England, and Israel. These countries have been chosen for their distinctive, and even contrasting, education policies, sociocultural and economic circumstances, and variations in performance across supranational and national standardised student assessments. In addressing these specific contexts, the book provides insights into the pitfalls and synergies which emerge as key stakeholders attempt to mediate these two educational concerns in both policy and practice.

 • - Studies of Welfare Work Addressing the Other
  by Bolette Moldenhawer, Christian Ydesen, Marta Padovan-Ozdemir & et al.
  £38.49

 • by Christian Ydesen
  £37.49

  An attempt to determine why and how tests rose to prominence in an educational system that used to rely on qualitative tests and teacher evaluations. It addresses the important issues of how testing interacts with and influences an educational system, and which common factors are involved in order to implement testing in an educational system.

Join thousands of book lovers

Sign up to our newsletter and receive discounts and inspiration for your next reading experience.