We a good story
Quick delivery in the UK

Books by Henning Jensen

Filter
Filter
Sort bySort Popular
 • by Henning Jensen
  £13.49 - 11.49

  Skuespilleren Henning Jensen beskriver i Gennem glasvæggen et regulært psykisk sammenbrud, han oplevede i maj 1978, forårsaget af alt for meget arbejde, jag og stress i alt for lang tid. Det tog ham et helt år at komme på ret køl igen, og det skyldtes ikke mindst, at han stod helt uforstående over for det, han havde oplevet: Han havde ingen erfaringer med psykisk sygdom, og lige så lidt vidste han, hvor han skulle søge professionel hjælp. Det betød, at han ikke fik den i tide, og at sygdommen fik lov til at udvikle sig til en regulær depression, der var ved at tage livet af ham.

 • by Henning Jensen
  £13.49 - 11.49

  Mor skal dø, for at Henning kan leve. En søn tynget af morens skam, en stikirenddreng i forældrenes stillingskrig og et forsømt barn, der suges tomt for selvværd. Morens ambitioner på sønnens vegne er så stærke, at hun nægter ham adgang til farens kærlighed.Henning Jensen har efter GENNEM GLASVÆGGEN med samme unikke sproglige kraft og samme hudløse ærlighed skrevet et erindringsbind om en barndom, der bliver nøglen til at forstå det voksne sinds dybe huller.Han skåner ingen, slet ikke sig selv. EN SKIDT KNÆGT er et flot komplekst dobbeltportræt af forældrene, hvor ikke mindst morens skyggesider foldes skånselsløst ud.

 • by Henning Jensen
  £6.49

  Efter badehotellet åbnede for et par år siden, er det gået ned ad bakke for den før så propre vestjyske by. Det mener den gamle degn i hvert fald.Det er nemlig en af opvarterne fra badehotellet, der er skrevet på som fader til et nyfødt barn. Et uægte barn, vel at mærke. Den slags bliver der flere og flere af, mener degnen. Pastor Boesen ser derimod med mildere øjne på den forandring, byen er gået igennem, siden badehotellet åbnede.Hotellet har bragt nyt liv til egnen, men det har også skabt gnidninger mellem de lokale og turisterne og mellem de traditionelle værdier og den moderne tankegang, der kommer fra hovedstaden. Bogen præsenterer os for en lang række personer og dilemmaer, som altid vil opstå, når Udkantsdanmark og de københavnske værdier tørner sammen."Strandet" udkom første gang i 1910, men det billede, bogen tegner af Danmark og danskerne, er forblevet relevant og interessant helt op i vor tid.Henning Jensen (1838-1929) var en dansk forfatter, politiker og journalist. Han var sognepræst i flere år forskellige steder i Danmark, men blev i 1885 afskediget af kirkeminister Jacob Frederik Scavenius for nogle upassende udtalelser. Herefter begyndte Henning Jensen at skrive for flere dagblade og gav Folkekirken og dens præsteskab nogle hårde ord med på vejen både i sin journalistik og sine bøger. Han debuterede som forfatter i 1891 med romanen "Kapellanen" og udgav efterfølgende en lang række fortællinger.

 • by Henning Jensen
  £6.49

  Da pastor Dahlberg skal giftes, tropper de fleste af Åstrups borgere op for at se med. Ikke så meget fordi de er glade for deres pastor, men lige så meget for at se det usædvanlige syn af en af kirkens mænd, der gifter sig til penge. Hvor meget kærlighed der er mellem det umage par, er folk ikke blege for at gætte på, men i virkeligheden kender ingen andre end pastoren selv den sælsomme historie bag det usædvanlige ægteskab."Pastor Dahlberg" udkom første gang i 1892.Henning Jensen (1838-1929) var en dansk forfatter, politiker og journalist. Han var sognepræst i flere år forskellige steder i Danmark, men blev i 1885 afskediget af kirkeminister Jacob Frederik Scavenius for nogle upassende udtalelser. Herefter begyndte Henning Jensen at skrive for flere dagblade og gav Folkekirkes og dens præsteskab nogle hårde ord med på vejen både i sin journalistik og sine bøger. Han debuterede som forfatter i 1891 med romanen "Kapellanen" og udgav efterfølgende en lang række fortællinger.

 • by Henning Jensen
  £6.49

  I løbet af sin tid i Galilæa udrettede Jesus nogle af sine største mirakler og gav sine mest berømte prædikener."Jesus i Galilæa" fortæller om de mirakler, helbredelser og prædikener, Jesus foretog i sin tid i Galilæa. Vi kan læse om helbredelse af besatte mennesker, opvækkelse af de døde og andre undere, Jesus udførte her. Bogen fortæller endvidere om bjergprædikenen, sammenstød med farisæerne og præsterne samt Peters bekendelse og Jesus’ svar."Jesus i Galilæa" fortsætter, hvor Henning Jensens tidligere bog "Jesu barndom og ungdom" slap og fortæller på spændende og lettilgængelig måde om Jesu liv og betydning. Bogen udkom første gang i 1891.Henning Jensen (1838-1929) var en dansk forfatter, politiker og journalist. Han var sognepræst i flere år forskellige steder i Danmark, men blev i 1885 afskediget af kirkeminister Jacob Frederik Scavenius for nogle upassende udtalelser. Herefter begyndte Henning Jensen at skrive for flere dagblade og gav Folkekirken og dens præsteskab nogle hårde ord med på vejen både i sin journalistik og sine bøger. Han debuterede som forfatter i 1891 med romanen "Kapellanen" og udgav efterfølgende en lang række fortællinger.

 • by Henning Jensen
  £4.49

  "Det afgørende vendepunkt i Jesu liv indtrådte, da han besluttede at rejse fra Galilæa til Jerusalem. I Galilæa, hvor befolkningen var venligsindet imod ham, kunne han måske endnu nogen tid have undgået sine fjenders efterstræbelser, men i Jerusalem, den jødiske gudsdyrkelses hovedsæde, var døden ham vis. Hans kamp mod den jødiske kirke måtte dér blive en kamp på livet, og i denne kamp måtte han bukke under."Henning Jensen fortæller om de mange lidelser, Jesus måtte gå igennem inden sin tragiske død. Indtoget i Jerusalem, Judas’ forræderi og den lange vej til Golgata efter at være blevet pint under Pontius Pilatus beskrives rørende og dog sagligt af den dygtige præst og forfatter. Bogen er fra 1893.Henning Jensen (1838-1929) var en dansk forfatter, politiker og journalist. Han var sognepræst i flere år forskellige steder i Danmark, men blev i 1885 afskediget af kirkeminister Jacob Frederik Scavenius for nogle upassende udtalelser. Herefter begyndte Henning Jensen at skrive for flere dagblade og gav Folkekirkes og dens præsteskab nogle hårde ord med på vejen både i sin journalistik og sine bøger. Han debuterede som forfatter i 1891 med romanen "Kapellanen" og udgav efterfølgende en lang række fortællinger.

 • by Henning Jensen
  £6.49

  Hans er søn af godsejer Lindenow, og selvom han kun er 13 år gammel, ved han, at der efter hans fars død kommer til at hvile et tungt ansvar på hans skuldre. Han skal overtage det gamle gods og alle de forpligtelser, godsejeren har over for egnen og ikke mindst de fattige borgere. Hans får brug for en god hustru ved sin side, når den dag kommer. Præstens datter Karen og hans niece Else er Hans’ bedste legekammerater, men som årene går, begynder de begge at se på ham på en ny måde. Lidt for lidt går det op for Hans, at han en dag vil være nødt til at vælge imellem dem – hvis ikke han vælger en helt tredje."Hans Lindenow" følger den unge mands vej gennem livet og giver samtidig et interessant billede af godsejerens rolle i det danske samfund omkring århundredeskiftet. Bogen udkom oprindeligt i 1911.Henning Jensen (1838-1929) var en dansk forfatter, politiker og journalist. Han var sognepræst i flere år forskellige steder i Danmark, men blev i 1885 afskediget af kirkeminister Jacob Frederik Scavenius for nogle upassende udtalelser. Herefter begyndte Henning Jensen at skrive for flere dagblade og gav Folkekirkes og dens præsteskab nogle hårde ord med på vejen både i sin journalistik og sine bøger. Han debuterede som forfatter i 1891 med romanen "Kapellanen" og udgav efterfølgende en lang række fortællinger.

 • by Henning Jensen
  £4.49

  Gennem mange generationer har Hans Ebbesens familie boet i overskovfogedboligen på grevens gods, hvor hvervet som overskovfoged er gået i arv fra far til søn. Nu har Hans rundet de 70, og hans søn Niels er klar til at overtage både boligen og hvervet. Selvom den gamle overskovfoged elsker sin søn og er glad for, at han vil følge i hans fodspor, gruer han ved tanken om ikke længere at have det sidste ord, når der skal tages beslutninger på godsets jorder og skove. Derfor vælger han til sin kones store glæde at tage imod deres ældste datters invitation til at flytte til København og bo hos dem. Men den gamle mand, der aldrig har været uden for skoven så længe, får svært ved at finde sig til rette i storbyen, ligesom hans søn står med en ordentlig udfordring, når han nu pludselig har hele ansvaret for grevens store skov.Henning Jensen (1838-1929) var en dansk forfatter, politiker og journalist. Han var sognepræst i flere år forskellige steder i Danmark, men blev i 1885 afskediget af kirkeminister Jacob Frederik Scavenius for nogle upassende udtalelser. Herefter begyndte Henning Jensen at skrive for flere dagblade og gav Folkekirkes og dens præsteskab nogle hårde ord med på vejen både i sin journalistik og sine bøger. Han debuterede som forfatter i 1891 med romanen "Kapellanen" og udgav efterfølgende en lang række fortællinger.

 • - Verdens første nationale elektroniske betalingskort
  by Henning Jensen
  £4.99

  Historien om Dankort er den første bog, der fortæller om Dankortets vej fra en svær startfase til nutidens succes. Bogen er skrevet af Henning Jensen, der var ansat i Pengeinstitutternes Købe- og Kreditkortselskab (PKK) fra 1981 til 1985, og dermed var aktiv deltager i etableringen af Dankort-systemet.Hvert år sætter brugen af Dankortet nye rekorder. I 2014 rundende kortet én mia. transaktioner og i 2016 tyder meget på, at kortet bliver anvendt mere end 1,3 10 mia. gange. Der er udstedt over 5 mio. Dankort og Visa/Dankort, og omkring 75 pct. af alle kortbetalinger med gængse betalingskort i Danmark sker med Dankort. Kun meget få andre lande har betalingskort med en tilsvarende stor udbredelse, der anvendes af stort set alle indbyggere, og som kan anvendes i enhver butik, i taxa, i parkeringsautomater, på nettet, i små og store restauranter – ja alle vegne.Men Dankortet havde en meget svær fødsel, med stor politisk modvilje, udbredt skepsis hos forbrugerne, og modstand hos mange butikker. Samtidig skulle mange forskellige interesserer forenes for overhovedet at få skabt konceptet, det tekniske system, designet og alt andet omkring kortet. Og de første mange år efter, at Dankortet kom på markedet, var anvendelsen beskeden. Antallet af transaktioner steg ganske vist måned efter måned, men først i slutningen af 80’erne, næsten 10 år efter at Dankortet så dagens lys, nåede antallet af transaktioner op på det niveau, som pengeinstitutterne havde beregnet var nødvendigt for at få økonomi i projektet. Siden er det gået stærkt og Dankortet er i dag danskernes foretrukne betalingsmiddel.

Join thousands of book lovers

Sign up to our newsletter and receive discounts and inspiration for your next reading experience.