We a good story
Quick delivery in the UK

Books by Iben Jensen

Filter
Filter
Sort bySort Popular
 • by Iben Jensen
  £17.99

  ’Kulturforståelse’ handler om at have respekt for andre menneskers syn på virkeligheden, selvom dette syn til tider strider mod ens egne erfaringer, værdier og opfattelse af virkeligheden. Iben Jensen giver i denne opdaterede udgave af Grundbog i Kulturforståelse en række faglige greb til at forstå relationer i multikulturelle samfund og diskuterer endvidere, hvilken betydning det har i multikulturelle samfund for vores forståelse af hinanden, hvilket kulturbegreb vi bruger? Hvordan kan vi undgå at skabe stereotype billeder af hinanden? Og hvordan kan vi udnytte hinandens interkulturelle kompetencer? OBS! Ny udgave i april 2018

 • by Iben Jensen
  £8.49

  "It does not belong to our culture", "Ethnic minorities must integrate into the labour market", "We are heading for a multicultural society". We often meet these statements in newspapers, in political debates or among friends when political issues about integration or multiculturalism are discussed at various levels. But the discussions often lack a qualified foundation. If one were to discuss the economy, one would not make authoritative claims without some knowledge about central concepts, but in the field of intercultural relation it is free-for-all. The result is that decisions are often made on the basis of individual or political notions about "the Other". Introduction to Cultural Understanding offers a number of analytical tools for understanding communication across cultures.How does our view of culture affect the way we understand each other? Is it possible to develop awareness of cultural identity? How can the development of a multicultural society be seen from a theoretical perspective? How is language implicated in the way we understand each other?

 • by Iben Jensen
  £11.49

  Virksomheder i Danmark vil gerne rekruttere flere medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, men ved afholdelsen af jobsamtaler ender mange ansættelsesudvalg alligevel med at overse disse ansøgeres kvalifikationer. Ofte benyttes en interviewteknik, der utilsigtet favoriserer etnisk danske ansøgere, og i mange tilfælde vurderes ansøgerens sociale kompetencer ud fra etnisk danske normer. Som et resultat går virksomhederne glip af mange velkvalificerede medarbejdere. På baggrund af observation af omkring 100 jobsamtaler i Danmark og i udlandet indkredser bogen, hvad der ofte går galt i danske jobsamtaler, når ansøger ikke er etnisk dansk. Bogen giver konkrete bud på, hvordan virksomheden kan kvalificere rekrutteringen af etniske minoriteter – i annonceringen, ved nedsættelsen af ansættelsesudvalg og ikke mindst ved jobsamtalen.

Join thousands of book lovers

Sign up to our newsletter and receive discounts and inspiration for your next reading experience.