We a good story
Quick delivery in the UK

Books by Martin Anker Wiedemann

Filter
Filter
Sort bySort Popular
 • - Et enkelt sejlerliv uden lommesmerter
  by Martin Anker Wiedemann
  £6.49 - 24.99

  Dette er bogen om de største sejleropelevelser i de mindste sejlbåde. Med deres lave dybgang og nemme håndtering åbner de mindste "pocker cruisere" op for kystnære oplevelser, som større både ikke kan give. Det har aldrig været lettere eller billigere at anskaffe sig en lille sejlbåd og få mulighed for at opleve sejlerlivets glæder: Tage på madpakketure et par timer, fisketure, ligge for anker et smukt sted eller ferieture langs nære eller fjerne kyster, til små øer og beskyttede fjorde og bugter. "Pocket Cruising og Mikroeventyr" er håndbogen for dig, der gerne vil dyrke det enkle sejlerlivs glæder og komme langt for pengene med værdifulde råd til både kommende og allerede passionerede pocketskippere. Mikroeventyr til søs Hvorfor småt er godt At sejle på et lille budget Sådan vælger du en god båd Køb af en 30 eller 50 år gammel båd Vedligeholdelse og reparation Sikkert og komfortabelt undervejs Pocket cruisere fra 1960'erne og 70'erne Moderne pocket cruisere 88 illustrationer, heraf 7 i farve. 41 ældre konstruktioner og 13 nutidige Bogen guider dig om udrustning og brug af helt små sejlbåde til tursejlads. Få inspiration til dine egne mikroeventyr, der kan opleves lige udenfor havnen og ikke kræver, at man begiver sig ud på de syv have. Læs om mange af de populære bådtyper fra 1960'erne og 70'erne fortalt af ejerne selv: Hvorfor de valgte netop disse både, og hvordan de bruger dem i dag.

 • - A simple sailing life - on a budget
  by Martin Anker Wiedemann
  £6.49 - 22.49

  This is the book about the biggest sailing experiences in the smallest sailing craft. With their shallow draft and easy handling, the smallest "pocket cruisers" give access to coastal experiences inaccessible for bigger sailboats.It has never been easier nor more affordable to acquire a small sailboat and enjoy the pleasures of yachting: Go on picnics for a few hours, go fishing, anchor in a beautiful place or on holiday cruises along near and far shores, visiting small islands and protected fjords and bays. "Pocket Cruising and Micro Adventures" is the handbook for you, who would like to practice the enjoyments of a simple sailing life and get far for your money. It comes with valuable advice for both future and already passionate pocket skippers.Micro Adventures at seaWhy small is greatSailing on a small budgetChoose a good boatPurchasing a 30-50 year old boatMaintenance and repairPassage making in safety and comfortGolden Age GRP Pocket cruisers of the 1960's and 70'sModern pocket cruisers104 illustrations, 13 in colour.41 older constructions and 15 comtemporaryThe book will guide you about fitting out and sailing tiny small cruising yachts. Get inspiration for your own micro adventures, which can be experienced just beyond the breakwater and don't require you to embark on an ocean passage.Read about mange popular boat types from the Danish sailing scene of the 1960's and 70's told by their owners: Why they chose their particular boats and how they use them today.

 • - Den moderne spidsgatters kulturhistorie
  by Martin Anker Wiedemann & Uwe Gräfer
  £12.99

  Med kærlighed til smukke linier og glæden ved at sejle. Den skandinaviske spidsgatter er båden for almindelige mennesker. Hverken fin eller fornem men en del af en urgammel organisk bådbygningstradition. Dette er den moderne spidsgatters historie fortalt gennem den danske konstruktør Peter Bruuns succesfulde serie på fire velsejlende både: Marsvinet, Spækhug-geren, Grinden og Kaskelotten. Anledningen er 40-året for Grinden, en af de mest succesfulde konstruktioner af sin art og i sin samtid. Det er også de spidsgattede lystfartøjers kulturhistorie og giver et indblik i de relationer, der var på kryds og tværs mellem de mest fremtrædende konstruktører med en reference til samtidige norske og svenske traditioner for klassespidsgattere. Bogen indeholder en detaljeret gennemgang af hver af de fire bådtyper med masser af historier om bådene fortalt af ejerne selv.

 • - Badelaugets forste saeson 2020
  by Martin Anker Wiedemann
  £15.49

 • - Bådelaugets første sæson 2020
  by Martin Anker Wiedemann
  £4.99

  I 2020 etablerede en lille gruppe kvinder og mænd et bådelaug med en vision om at skabe et sejlerfællesskab omkring nogle små gamle sejlbåde fra 1960'erne og 70'erne. Fællesskabet er for alle kvinder og mænd over 13 med interesse for naturoplevelser til søs. Bogen beretter om det første år i bådelauget, om sejlture, erfaringer, oplevelser og læringer. Begge bådelaugets logbøger er gengivet med masser af sejladskort og billeder. Den er en inspiration til at komme i gang med at dyrke sejlerlivet og få del i de mange natur- og sejleroplevelser, der bare venter derude på den anden side af ydermolen. Tag med på vores mikroeventyr fra det første år. Ved at købe bogen, er du med til at støtte bådelauget i fortsat at kunne formidle maritim kultur og sejlglæde.

Join thousands of book lovers

Sign up to our newsletter and receive discounts and inspiration for your next reading experience.