We a good story
Quick delivery in the UK

Books in the Pionjärerna series in order

Filter
Filter
Sort bySort Series order
 • by Vivian Stuart
  £13.49 - 16.49

  Den första boken i den spännande och dramatiska berättelsen om Australiens kolonisation - ett land av blod, passion och drömmar. De skeppades ut från 1780-talets England, packade som boskap i stinkande lastrum – falskmyntare och horor, tjuvar och mördare - dömda att bygga upp hans engelska majestäts nye koloni i kapten Cooks Botany Bay.Det var ett grymt öde även för de mest förhärdade och än värre för femtonårige Jenny Taggart som dömts till livstids landsförvisning för ett brott som hon inte begått.Kommer det att finnas framtid för henne i det okända landet eller kommer hon duka under för det hårda brutala livet?

 • by Vivian Stuart
  £13.49 - 16.49

  Den tredje boken i den spännande och dramatiska berättelsen om Australiens kolonisation - ett land av blod, passion och drömmar. Till Australien skickar England straffångar, men bland dem finns strävsamma män och kvinnor som gärna vill skapa sig en ny tillvaro. Och det finns fria män och kvinnor med samma önskan. Men det blir en bitter kamp för tillvaron.Och Jenny Taggart, ung, stark, och envis, ger inte upp …

 • by Vivian Stuart
  £13.49 - 16.49

  Den fjärde boken i den spännande och dramatiska berättelsen om Australiens kolonisation - ett land av blod, passion och drömmar. I den nya brittiska kolonin Australien går kampen vidare. Kampen om makten och kampen för livet.Den korrumperade officerskåren gör allt för att skaffa sig den politiska och juridiska makten och guvernören har svårt att klara sin uppgift.Och Jenny Taggart, den frigivna straffången, kämpar hårt för sin familj, för sin upprättelse och för sitt nya land.

 • by Vivian Stuart
  £13.49 - 16.49

  Den femte boken i den spännande och dramatiska berättelsen om Australiens kolonisation - ett land av blod, passion och drömmar. Problemen i den brittiska kolonin Australien är många och svåra. Den nye guvernören Bligh - mer känd för Bounty og myteriet - har redan skaffat sig en oförsonlig fiende: New South Wales-kåren, även kallad rom-kåren på grund av den vinstgivande bisysslan.Guvernör Blighs andra oförsonliga fiende är de irländska rebellerna, som er ute efter hans liv!Och hur ska ska det nu gå för Jenny Taggart-Broome?Kolonins svårigheter drabbar som så ofta de "vanliga" människorna hårdast ...

 • by Vivian Stuart
  £13.49 - 16.49

  Den sjätte boken i den spännande och dramatiska berättelsen om Australiens kolonisation - ett land av blod, passion och drömmar. Tjugotusen kilometer, fyra månaders seglats, skiljer England från kolonin Australien. Guvernör Bligh har mäktiga fiender och listiga intrigmakare emot sig i sin kamp att bringa ordning i kolonin och skydda dess nybyggare mot övergrepp och maktmissbruk.Tre viljestarka guvernörer har misslyckats före honom …Och England tycks ha nog med sitt krig mot Frankrike.

 • by Vivian Stuart
  £13.49 - 16.49

  Den sjunde boken i den spännande och dramatiska berättelsen om Australiens kolonisation - ett land av blod, passion och drömmar. Omvälvningarna i den nye kolonin är täta och genomgripande. En guvernör har nyss avsatts, en rebellregering har tvingats till reträtt och en ny guvernör har kommit till Australien.Kommer det att innebära upprättelse åt frigivna fångar i den engelska straffkolonin? Landet behöver sina trogna kämpar – och visst hör Jenny Hawley och hennes familj dit trots sitt förflutna.Framför allt behöver den nye guvernören män av Andrew Hawleys och Justin Broomes kaliber för att kunna bygga upp landet till en blomstrande, självständig nation.

 • by Vivian Stuart
  £13.49 - 16.49

  Den åttonde boken i den spännande och dramatiska berättelsen om Australiens kolonisation - ett land av blod, passion och drömmar.Den nye guvernören leder kolonin med stor energi men livet är ändå hårt och slitsamt. Ån en gång ska man göra ett försök att besegra Blue Mountains – för bortom de höga bergen sägs det ligga bördiga slätter och ofantliga betesmarker.Den drömmen hade Jenny levt med och nu var hennes son Justin på väg dit. Skulle drömmen äntligen bli verklighet?

 • by Vivian Stuart
  £13.49 - 16.49

  Den nionde boken i den spännande och dramatiska berättelsen om Australiens kolonisation - ett land av blod, passion och drömmar.Justin Broome, son till två av de mest legendariske fångarna i New South Wales, får verkligen erfara att duglighet och mod inte räcker långt mot fördomar.Bitterhet och besvikelse blandas med vardagsslit i hans liv, allt medan skeppslaster av olyckliga fångar och hoppfulla fria nybyggare fortsätter att anlända från ett krigstrött England.

 • by Vivian Stuart
  £13.49 - 16.49

  Den tionde boken i den spännande och dramatiska berättelsen om Australiens kolonisation - ett land av blod, passion och drömmar. Till det nya landet Australien kommer inte enbart engelsmän. En ung amerikanska, den enda överlevande efter ett skeppsbrott, hamnar också där. Hon står alldeles ensam i denna för henne så nya och fullkomligt främmande värld.Dit kommer också en amerikan som tjänat i den engelska hären mot Bonaparte. Han kommer frivilligt.I denna smältdegel ska alla skapa sig ett liv. Motgångarna är många, men framtiden är ändå förhoppningsfull …

Join thousands of book lovers

Sign up to our newsletter and receive discounts and inspiration for your next reading experience.