We a good story
Quick delivery in the UK

Books in the University of Southern Denmark Studies in Literature series in order

Filter
Filter
Sort bySort Series order
  • by Maria Davidsen & Mogens Davidsen
    £6.99

    MODERNISME PÅ TVÆRS er med en enkelt undtagelse skrevet af yngre litterater. Antologien præsenterer læsninger med udgangspunkt i litteratur, der formelt og tematisk kan betegnes som modernistisk.Læsningerne udfolder en optik, der er på tværs på to måder. Dels er der tale om en tværæstetisk orientering, der i formel forstand ligestiller det litterære udtryk med et musikalsk, et filmisk og et billedkunstnerisk. Dels rummer læsemåden et opgør med en traditionel ideologikritisk og kulturkritisk forståelse af det modernistiske værk som et negativt udtryk for splittelse og kaos.Antologien fokuserer derimod på en positiv forståelse af modernitetens karakter som potentiale, liv og uforløsthed, og den formulerer en sammenhæng mellem virkelighed, værk og menneskelig bevidsthed af kvalitativ karakter, hvilket udgør den væsentligste forskel til en gængs modernismeforståelse.Bidragyderne læser værker af H.C. Andersen, Blixen, Joyce, Caspar Eric, Bjørn Rasmussen, Ursula Andkjær Olsen, Sadeq Hedayat, Stoppard, Huysmans, rockbandene Tool og Mew, Metallica, Herman Bang, Vonnegut, Sterne, Lars von Trier, Bulgakov, Villy Sørensen, Carl Nielsen, T.S. Eliot, Strindberg, Kandinskij, Stephenie Meyer og flere andre.

  • by Stephen Greenblatt, Anne-Marie Mai, Horace Engdahl, et al.
    £16.49

    Bob Dylan’s songs have been the subject of countless interpretations. In fact, Dylan’s work is one of the fastest-growing research areas within the humanities, and the interest has increased dramatically since Dylan’s receipt of the Nobel Prize in Literature in 2016.There is a distinguished history of scholarly work on Dylan. Textual scholars focus on Dylan’s lyrics, parsing out their verbal artistry and identifying their numerous and farflung sources.Historians and biographers try to clarify the details of Dylan’s life and the chronologies that link him with other notable figures and movements. Social scientists have focused on the cultures inspired by Dylan, the institutions and communities of fandom and appreciation which surround him.NEW APPROACHES TO BOB DYLAN break down the disciplinary silos that have kept these lines of work separate, to think about how lyrics, performances, personal history, and mass movements all coincide and shape one another. NEW APPROACHES TO BOB DYLAN is edited by Anne-Marie Mai and contains 16 essays and an interview with Horace Engdahl, The Swedish Academy. Among the contributors are Stephen Greenblatt, Sean Latham, Nina Goss, Johnathan Hodgers, Michael Gray and Gisle Selnes.

Join thousands of book lovers

Sign up to our newsletter and receive discounts and inspiration for your next reading experience.