We a good story
Quick delivery in the UK

Books about Medicin bøger

Here you will find exciting books about Medicin bøger. Below is a selection of over 32 books on the subject.
Show more
Filter
Filter
Sort bySort
 • by Svend Juul
  £25.49

  Epidemiologi og evidens er tænkt som lærebog til introduktionskurser i epidemiologi ved de videregående sundhedsuddannelser, herunder bl.a. medicin, sygepleje, ergo- og fysioterapi.Bogens teoridannelse er i vid udstrækning bygget op omkring illustrative eksempler. Det er en nyskabelse i forhold til de fleste eksisterende lærebøger i feltet, og det har den klare fordel at læseren undgår at blive trukket rundt i teoretisk-matematiske generaliseringer, inden han når til den konkrete anvendelse af epidemiologisk metode.Eksemplerne følges op med en kort beskrivelse af variationer eller afvigelser fra det generelle eksempel, og formler til beregning af de relevante parametre er samlet i en overskuelig boks i slutningen af hvert afsnit.Bogens formål er at sætte læseren i stand til at fortolke de resultater, man møder, og vægten ligger på kritisk læsning fremfor beregningsfærdigheder. Bogen indeholder præcis den information man har brug for, når man som kliniker vil vurdere en videnskabelig artikel med epidemiologisk-statistiske briller, og den giver et vældig godt udgangspunkt for senere kurser i videnskabsteori. Med andre ord en god og tidssvarende lærebog.

 • by Atul Gawande
  £12.99 - 15.99

  Dine kære skal dø. Du skal dø. Vi skal alle dø. Vi ved bare ikke hvornår. Medicinske fremskridt skubber hele tiden grænserne for overlevelse, og vi er blevet stadig mere løsrevet fra det faktum, at vi er dødelige. Denne bog handler om oplevelsen af dødelighed i dag. Om at blive gammel og dø. Med indsigt og følsomhed fortæller Atul Gawande om sine erfaringer som kirurg, om sine patienter og om sin egen families oplevelser. Han lærer os at acceptere livets grænser. Det endelige mål er, trods alt, ikke en god død, men et godt liv – helt frem til slutningen. "Gawande er en mesterlig fortæller og en gudsbenådet formidler. Det er en bog om livet og døden og derfor en bog for alle." - Jacob Birkler, formand for Det Etiske Råd.

 • by Christian Jungersen
  £6.99 - 8.49

  “Det du især må være forberedt på, er at din mand mister al indlevelse i dig og i hvordan du har det.”Mia er lærer. Frederik leder en privatskole. På en ferietur til Mallorca med deres sekstenårige søn begynder Frederik at opføre sig underligt. Det viser sig, at han har en hjernesvulst, der gradvist har ændret hans personlighed. Mia må nu beskytte sig selv og deres søn mod det afstumpede og fremmede væsen, der bor i hendes mands krop.Da Frederik afsløres i et millionbedrageri, begynder et spil om skyld og ansvar, for er den skyldige ham selv eller hjerneskaden? Styres raske menneskers handlinger ikke lige så meget af biologien i vores hjerner? Og var den mand, Mia forelskede sig i, den syge eller den raske?Du forsvinder er en djævelsk og filosofisk kærligheds­roman om at finde sin egen vej ud af katastrofen, om mænd, kvinder og forstæder. Og om sjælen.

 • - Deutsche UEbersetzung von Christian M. Hammer - Mit StudentConsult-Zugang
  by Frank H. Netter
  £72.49

 • by Lev Tolstoj
  £4.49

  En fortælling om den russiske embedsmand Ivan Iljitj, der får vendt op og ned på sit liv og oplever at gennemskue al verdens falskhed, manererne, borgerligheden, løgnen og få indsigt i den enkle sandhed, der gør os alle lige: døden.Ivan Iljitjs død er skånselsløs i sin afklædning af vores eksistentielle pynteløgne, men den er også et forsvar for det egentlige liv, der parakdoksalt nok først findes, når alt håb og alle ambitioner og manerer er skrællet af.

 • by Tove Ditlevsen
  £4.49 - 5.49

  Genudgivelse i paperback. Tove Ditlevsens mest uhyggelige roman ”Ansigterne” er historien om forfatteren Lise Mundus, der indlægges på den lukkede afdeling på et psykiatrisk hospital. Som altid hos Ditlevsen er ”Ansigterne” en roman om kærlighedens smerte, om længsel og utroskab og skrift. En roman, der sætter spørgsmålstegn ved, hvem der er syg, og hvem der er rask. ”Men hvad var virkeligt her i verden, og hvad var ikke virkeligt? Var det ikke en slags sygdom, at folk kunne gå rundt og holde fast på deres eget jeg? Hele dette kaos af stemmer, ansigter og erindringer, som de kun dråbevis turde lade slippe ud af sig og aldrig kunne være sikre på at få igen.” ”Ansigterne” er første del af Ditlevsens fortælling om Lise Mundus, et portræt hun afsluttede syv år senere med sin sidste roman ”Vilhelms værelse”.

 • - Illness, Medicine and What Matters in the End
  by Atul Gawande
  £10.49

  Being Mortal, a profound piece of literature penned by the acclaimed author Atul Gawande, is a book that delves deep into the human condition. Published in 2015 by Profile Books Ltd, this book is a significant contribution to its genre. Gawande, with his expert storytelling, takes the reader on a journey exploring the realities of aging and death, and how we deal with them in the modern world. He poses challenging questions about how we can make the end of life more humane. Being Mortal is a thought-provoking read that will leave you contemplating long after you've turned the last page.

 • by Martin E. Matthiessen & Ole William Petersen
  £23.99

  Regionær anatomi er en håndbog, der i kortfattet form gennemgår anatomien i kroppens forskellige regioner. Regionsbeskrivelse af hver legemsdel giver overskuelighed, fuldstændighed og systematik. Bogen er en af grundpillerne i de medicinstuderendes anatomiundervisning, og den er uundværlig i forbindelse med dissektionskursus. Denne 5. udgave indeholder 56 nytegnede illustrationer, der alle gengives i farver og med benævnelser på de relevante strukturer. Teksten er gennemrevideret i overensstemmelse med de gældende nomenklaturregler, og bogen fremstår som en moderne lærebog, der i kraft af de mange og detaljerede illustrationer er uundværlig på de medicinstuderendes kurser i dissektion.

 • - Den professionelle læge
  by Louise Binow Kjær
  £12.49

  Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller har i høj grad præget opfattelsen af, hvad en professionel læge skal kunne i Danmark. Men hvordan træner man de forskellige lægeroller som studerende? Og hvilke elementer er vigtige i overgangen til lægerollen? "Lægens roller" giver både et overblik over og en guide til, hvordan man som studerende, yngre læge eller underviser arbejder målrettet med lægefaglig professionalisme. Bogen er ideel som lærebog i professionskurser ved medicinstudiet i København, Aarhus, Odense og Aalborg,men vil også være nyttig for nyuddannede læger, som ønsker at genopfriske viden og færdigheder indenfor f.eks. lovgivning, kommunikationsredskaber, ledelse og forskning. Bogen har fokus på rollerne som professionel, sundhedsfremmer, kommunikator, leder, samarbejder og akademiker, der støtter og supplerer rollen som medicinsk ekspert. I én bog får du en samlet guide til de vigtigste elementer i lægelig professionalisme. Derudover er bogen velegnet som inspirationskilde i forbindelse med jobstart og karrierevalg.

 • by Betty R. (London School of Hygiene, Tropical Medicine) Kirkwood & Jonathan A. C. (Department of Social Medicine Sterne
  £44.99

  Blackwell Publishing is delighted to announce that this book has been Highly Commended in the 2004 BMA Medical Book Competition. Here is the judges' summary of this book: "This is a technical book on a technical subject but presented in a delightful way.

 • - The Essentials
  by John B. West & Andrew M. Luks
  £31.99

  West's Respiratory Physiology: The Essentials is the gold standard text for learning respiratory physiology quickly and easily. This highly readable, must-have text serves as an introduction to students and a review for licensing and other exams. The Tenth Edition features the addition of Dr. Andrew M. Luks as co-author along with new clinical vignettes, additional multiple-choice review questions, and updated information on key topics in respiratory physiology, such as blood flow and metabolism, gas transport by the blood, and the physiology of high altitude.

 • - An Illustrated Colour Text
  by Frcp, DPhil, David Gawkrodger, et al.
  £38.99

 • by Pia Tafdrup
  £4.49 - 8.49

  Digte om en fars sidste tid, fra han bliver så syg og dement, at han ikke længere kan være i sit hjem, men må på plejehjem, til han kommer på hospitalet og dør af fysisk svækkelse. Hele denne proces - og de pårørendes, konens, børnenes reaktioner - beskrives nøgternt og kontant med al den uafvendelighed, der præger et sådant forløb, og med glimt tilbage til det liv, han engang havde.

 • by Andrew (University of Manchester Read & Prof Dian (University of Manchester Donnai
  £42.99

 • by Barry Connors, Michael A. Paradiso & Mark Bear
  £62.99

 • by Lawrence Impey & Tim Child
  £42.99

 • by Dr. Richard E. Klabunde
  £37.49

 • by Walter F. Boron & Emile L. Boulpaep
  £89.49

 • by Lynn B. Jorde, John C. Carey & Michael J. Bamshad
  £50.99

 • by Humphrey P. Rang, James M. Ritter, Rod J. Flower & et al.
  £55.49

 • by UK) Read, Andrew (University of Manchester, UK) Strachan & et al.
  £74.49

  A textbook for upper-level undergraduates and graduate students which provides an integrated approach to the molecular aspects of human genetics. It covers genetic testing, screening, approaches to therapy, personalized medicine, and disease models. It includes pedagogical features that include new Key Concepts at the beginning of each chapter.

 • - An Illustrated Colour Text
  by Brad Bowling, Mark Batterbury & Conor Murphy
  £30.49

  Offering an introduction to ophthalmology, this book looks at the anatomy of the eye and its examination. It describes the major diseases of the eye and their management. It also offers an introduction to clinical decision making.

 • by Anette Fischer Pedersen, Tove Hansen, Kaj Sparle Christensen, et al.
  £39.49

  Kommunikation inden for sundhedsvæsenet er et emne, som er genstand for stigende fokus. Medicinsk kommunikation behandler en række forskellige aspekter af kommunikationen mellem læge og patient samt kommunikation mellem sundhedsprofessionelle. Denne 2. udgave er opdateret med den nyeste viden inden for området og er udvidet med hele tre nye kapitler. Den er ideel som grundbog til kurser i kommunikation ved medicinstudiet i København, Aarhus, Odense og Aalborg, men vil også være nyttig for andre sundhedsprofessionelle, fx på hospitalerne og i almen praksis.

 • by Henrik Lund-Andersen, Jørgen Villumsen, Pernille Harding Mellerkær & et al.
  £13.49

  Lærebog i Øjensygdomme” er skrevet for medicinstuderende og andre studerende samt færdiguddannede fagprofessionelle inden for øjen- og synsområdet, herunder sygeplejersker og optikere.Bogen dækker fuldt ud pensum i øjensygdomme ved Københavns Universitet. Den kan således også med udbytte benyttes af den færdiguddannede læge i den kliniske hverdag.Bogen findes både som e-bog og trykt bog. Til hvert kapitel er udarbejdet en række pædagogiske spørgsmål og multiple choice opgaver, der skal styrke pædagogikken og læringen. Disse tilgåes via links og QR koder. Bogen indholder:•Basal anatomi, fysiologi og systematisk sygdomslære•Mere end 200 pædagogiske læringsspørgsmål og opgaver•Symptomorienteret diagnostik og behandling•Tværgående afsnit om akutte tilstande•Samvirke mellem intern medicin og øjet•Mere end 200 farvefotografier og tegninger Om bogens forfattere:Henrik Lund-Andersen, Professor, dr. med. ved Københavns Universitet ledende overlæge ved Region Hovedstadens Øjenafdeling, Rigshospitalet/Glostrup Hospital. Undervisningsansvarlig. Skrevet lærebog og kapitler om øjensygdomme.Jørgen Villumsen, lektor, dr. med. ved Københavns Universitet. Overlæge ved Region Hovedstadens Øjenafdeling Rigshospitalet/Glostrup Hospital. Undervist medicin studerende og praktiserende læger. Har skrevet lærebøger i praktisk oftalmologi.Pernille Harding Mellerkær, sygeplejerske, diplom i sundhedsformidling og master i Uddannelse og Læring. Uddannelsesansvarlig på Region Hovedstadens Øjenafdeling, Rigshospitalet/Glostrup Hospital.Torben Lykke Sørensen, klinisk forskningslektor, dr.med. ved Københavns Universitet, overlæge ved Øjenafdelingen Roskilde Universitetshospital. Undervisningsansvarlig

 • - Mosby Physiology Series
  by Mordecai P. Blaustein, Joseph P. Y. (Associate Professor Kao & Donald R. (Associate Professor Matteson
  £33.99

  Gain a foundational understanding of complex physiology concepts with this thoroughly revised text. Cellular Physiology and Neurophysiology, a volume in the Mosby Physiology Series, explains the fundamentals of these multi-faceted areas in a clear and concise manner. It helps bridge the gap between basic biochemistry, molecular and cell biology, and neuroscience, and organ and systems physiology, providing the rich, clinically oriented coverage needed to master the latest concepts in neuroscience and how cells function in health and disease.

 • - English Edition with Latin Nomenclature
   
  £63.99

  Like the Sobotta Atlas of Anatomy, this textbook guides students through the anatomy in a clear, structured manner that is easy to remember. Sobotta excels at comprehensibly explaining the fascinating world of anatomy and carries you safely through every test and your initial patient interactions.- Clinical Cases: Presents a relevant practical medical case as it will be encountered during rotation . It highlights how students can gain valuable insights into the case by taking structured notes during patient examination.- Clinical Remarks: Indicate functional and clinical aspects that help to identify a topic's relevance and put it in context for subsequent patient diagnosis and treatment- Skills Boxes: Provide a quick overview of competency-based study objectives, which help you build a contextualised knowledge useful in exams and applicable to future professional practice.- Regular Note Boxes: Highlight particularly important exam knowledge to be retained throughout the book- The textbook fosters integrated learning by linking macroscopic anatomy, where relevant, to embryology.The detailed chapter on the anatomy of the head makes this textbook particularly suitable for students of dental medicine.The Sobotta Anatomy Textbook enables you to develop a true contextualised understanding of the subject and thus not just pass anatomy exams, but build a foundation for your future clinical work!

 •  
  £160.99

  For over 25 years, Purves Neuroscience has been the most comprehensive and clearly written neuroscience textbook on the market. This level of excellence continues in the 6th Edition, with a balance of animal, human, and clinical studies that discuss the dynamic field of neuroscience from cellular signaling to cognitive function.

 • - A Philosophical Introduction
  by Ezio Di Nucci
  £37.49

  Increasingly, students and professionals within healthcare are faced with difficult questions and decisions: this book meet those ethical needs by providing an accessible guide to ethical theories and practices, which does not presuppose any background or training in philosophy.

 • - A Practical Guide to the Management of Medical Emergencies
  by D Sprigings
  £48.49

  Acute Medicine offers an accessible and concise guide to the practical management of all acute medical problems likely to be encountered in the emergency department, ambulatory care centre, acute medical unit or on the wards.

Join thousands of book lovers

Sign up to our newsletter and receive discounts and inspiration for your next reading experience.