We a good story
Quick delivery in the UK
About Forvaltningspersonalet

Denne bog behandler en række spørgsmål om forvaltningens personale under en forvaltningsretlig synsvinkel. Der indgår emner som ansættelsesformer (tjenestemands-og overenskomstansættelsemv.), regler om ansættelse af forvaltningens personale, offentligt ansattes pligter og rettigheder, stillingsændringer (herunder forflyttelse og stillingsnedlæggelse), diskretionær afskedigelsemv. og disciplinære sanktioner.

Show more
  • Language:
  • Danish
  • ISBN:
  • 9788771985221
  • Protection:
  • DRM
  • Published:
  • April 1, 2023
Delivery: Immediately by email

Description of Forvaltningspersonalet

Denne bog behandler en række spørgsmål om forvaltningens personale under en forvaltningsretlig synsvinkel. Der indgår emner som ansættelsesformer (tjenestemands-og overenskomstansættelsemv.), regler om ansættelse af forvaltningens personale, offentligt ansattes pligter og rettigheder, stillingsændringer (herunder forflyttelse og stillingsnedlæggelse), diskretionær afskedigelsemv. og disciplinære sanktioner.

Publishers description of Forvaltningspersonalet

Fremstillingen er målrettet mod funktionen som lærebog, hvilket medfører,
at ikke alle problemstillinger af interesse for retsområdet er medtaget.
Bogen angår hovedsageligt de forvaltningsretligt orienterede regler, som
gælder vedrørende forvaltningens personale. I bogen trækkes i øvrigt linjer til
andre dele af det forvaltningsretlige pensum.
Bogen er oprindeligt udarbejdet af professor, dr.jur. Karsten Revsbech i
2006. På det tidspunkt var det naturligt at lade fremstillingen tage udgangspunkt
i de regler, der gjaldt for tjenestemænd. I dag udgør tjenestemænd en
mindre andel af forvaltningspersonalet, hvor langt størstedelen er ansat på
kollektiv overenskomst. I forbindelse med denne femte udgave er bogen derfor
omarbejdet, således at fremstillingen nu først og fremmest tager udgangspunkt
i retsstillingen for de overenskomstansatte. De særlige regler, der gælder
for tjenestemænd, behandles i et særskilt kapitel (kapitel 10).

User ratings of ForvaltningspersonaletFind similar books
The book Forvaltningspersonalet can be found in the following categories:

Join thousands of book lovers

Sign up to our newsletter and receive discounts and inspiration for your next reading experience.